بایگانی دسته

شبکه

منظور از Stealth Name Server و Split Horizon و Authoritative Only در DNS Server چیست؟

منظور از Stealth Name Server و Split Horizon و Authoritative Only در DNS Server چیست؟بطور کلی در طراحی DNS Server به عنوان مهمترین سرویس در یک شبکه و زیرساخت متدهای مختلفی وجود دارد که گاهاً با توجه به نیازهای امنیتی و… می بایست بهترین…